Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Team Toegang

Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien aan inwoners van de gemeente Gennep. Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen? Dan kunt u terecht bij Team Toegang. Samen met u gaat een medewerker van Team Toegang op zoek naar een oplossing, die past bij uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Samenwerking door professionals

Team Toegang bestaat uit deskundige en ervaren medewerkers. Zij zijn speciaal opgeleid om u goed te informeren, te adviseren en u te helpen bij het oplossen van uw vragen en problemen. In het team zitten medewerkers die gespecialiseerd zijn in onder andere maatschappelijk werk, ouderenzorg en opvoedingsondersteuning.

Samen op zoek naar oplossingen

Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek onderzoekt een medewerker van Team Toegang samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Niet door meteen allerlei hulpverleners in te schakelen, maar door eerst te kijken naar wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen.
Op basis van het keukentafelgesprek wordt met u een plan gemaakt; het leefzorgplan. Hierin wordt uw persoonlijke situatie beschreven en worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat u zelf de regie houdt.

Om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek, kunt u onderaan deze pagina een blanco leefzorgplan downloaden.

Contact met Team Toegang

De thuisbasis van Team Toegang is in het gemeentekantoor in Gennep. De medewerkers zijn ook vaak op pad voor huisbezoeken in de verschillende kernen van de gemeente.

 • Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 0485 – 49 41 44
  (maandag t/m donderdag 8.30 uur - 12.30 uur, vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur)
 • E-mail: gemeente@gennep.nl
 • Bezoek: Gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
 • Via onderstaand online formulier kunt u een afspraak maken met Team Toegang. U vult uw gegevens in en een schets van de situatie of uw zorgwens/vraag. U kunt dit formulier ook invullen voor iemand anders dan uzelf. In dat geval is het ook mogelijk om het formulier anoniem in te vullen (uiteraard hebben we wel de gegevens van de betreffende persoon nodig).

  Maak een afspraak met Team Toegang
  U kunt ook het formulier in pdf-vorm uitprinten, invullen en opsturen of afgeven.

Bij noodgevallen/acute hulpvraag

In geval van nood kunt u de volgende nummers bellen:

 • Bij een crisissituatie rondom een jeugdige belt u met de spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg via (088) 0072990.
 • Bij psychische nood belt u het nummer (077) 3 55 02 22.
 • Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.