Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Uittreksels en verklaringen

Verklaring omtrent het gedrag

Deze verklaring kan nodig zijn voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Link

Opvragen persoonsgegevens

U kunt gegevens van een persoon opvragen bij de gemeente (met toestemming van deze persoon).

Link

Bewijs van in leven zijn

Een levensverzekeraar of pensioenfonds kan om een bewijs van in leven zijn vragen.

Link

Uittreksel/afschrift akte burgerlijke stand

Alle gegevens of een deel van de informatie van de akte burgerlijke stand opvragen.

Link

Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Onjuist geregistreerde gegevens (laten) aanpassen in de Basisregistratie Personen.

Link

Handtekening legaliseren

Een verklaring van de gemeente dat een handtekening onder een document echt is.

<link>

Uittreksel persoonsgegevens

Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met in ieder geval NAW-gegevens en geboortedatum.

Link

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.

Link

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

Link