Vergunningen

Evenementvergunning

Een evenement organiseren, vergunning of melding.

Link

Drank- en horecavergunning

Bij verkoop van alcohol in een slijterij of horecabedrijf, of bijvoorbeeld een café of restaurant.

Link

Collecteren

Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Vraag dan een collectevergunning aan.

link

Omgevingsvergunning

Check via Omgevingsloket online of een omgevingsvergunning nodig is voor b.v. bouw, sloop, kappen boom.

Link

Sloopvergunning

Slopen van gebouw of woning; melden/doorgeven.

Link

Bomen kappen

Bekijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het kappen van een boom.

link

Exploitatievergunning

Als horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig.

Link

Vuur stoken

Stookontheffing voor stoken van vuur in de open lucht.

Link