Verkeer, vervoer, veiligheid

Openbaar vervoer

Het OV in de gemeente Gennep bestaat uit een aantal verschillende buslijnen. Inclusief info over Regiotaxi Limburg.

link

Parkeervergunning

De gemeente Gennep heeft geen parkeervergunning voor bewoners of ondernemers.

Link

Veiligheidsdiensten en Veiligheidsregio

Regionale brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).

link

Verkeersbesluiten

Informatie over verkeersbesluiten, vindt u in de (online) Staatscourant en op Officielebekendmakingen.nl.

link

Ontheffing blauwe zone

Bij langer dan de toegestane tijdsduur, of permanent parkeren binnen de blauwe zone, kern Gennep.

Link

Veiligheid in de buurt

Locaties AED's (voor hartritmeherstel) en WhatsApp Buurtpreventiegroepen binnen de gemeente Gennep.

link

Wegwerkzaamheden

Op Limburgbereikbaar.nl vindt u wegwerkzaamheden en omleidingen in uw buurt/gemeente.

Link

Gehandicapten-parkeerkaart

Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland.

Link

Hoog water

Infopagina over hoogwater, veiligheid en preventieve maatregelen.

link