Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Werk, Inkomen, Zorg, Jeugd

Positieve Gezondheid

Hier vindt u alle informatie over Positieve Gezondheid in de gemeente Gennep.

Link

Jeugdzorg

Onderwijs en opvang, Jeugdwet, Zorg Advies Team 0 tot 4-jarigen.

Link

Werk en inkomen

Schulddienstverlening, laag inkomen, uitkeringen, bijzondere bijstand en hulp bij het vinden van een baan.

Link

Vrijwilligers en mantelzorgers

Informatie, tips en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Link

Juridische hulp

Informatie over juridische hulp in de gemeente Gennep.

Link

Meldpunt zorgsignalen en fraude

Hier vindt u meer informatie over het melden van zorgsignalen en fraude. 

Link

Jongerenwerk Gennep

Jongerenwerk Gennep organiseert toffe activiteiten voor de jongeren in onze gemeente.

Link

Zorgaanbieders

Met welke zorgaanbieders op het gebied van participatie, jeugdzorg, maatsch. ondersteuning werken wij?

Link

Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen

De OMO-krant, Gennep doet Mee, buurtinitiatieven en activiteiten.

Link

Team Toegang

Het eerste aanspreekpunt voor alle (hulp)vragen over werk, inkomen, zorg en jeugd.

Link

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Meldpunt zorgaanbieders, Thuiscoaches, Regiotaxi.

Link

Wet verplichte GGZ

Melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ.

Link

Subsidie(regeling)

Ondersteunen basisinfrastructuur Sociaal Domein en Stimulering Maatschappelijke Participatie.

Link