Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Logo, wapen en vlag

De gemeente Gennep kent een logo (gebruikt in de gemeentelijke huisstijl), een wapen en een vlag.
 

Logo

Het logo van de gemeente Gennep (1994) vormt het hart van de huisstijl van de gemeente en werd ontworpen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentekantoor van Gennep in de jaren 90. In het logo zijn onder andere de contouren van de toren van het historisch stadhuis van Gennep te zien.

Wapen

De grenzen van de huidige gemeente Gennep kwamen tot stand na een gemeentelijke herindeling in 1973. Toen werden de oorspronkelijke gemeenten Gennep en Ottersum en een deel van de gemeente Bergen, namelijk de woonkern Heijen, samengevoegd. Dit was voor het gemeentebestuur aanleiding om zich te bezinnen op een nieuw gemeentewapen dat recht zou doen aan de nieuw ontstane situatie. De oude gemeente Gennep voerde een wapen, dat al vanaf 1458 door de heerlijkheid Gennep werd gebruikt. Ottersum had een wapen waarvan de ene helft ditzelfde beeld vertoonde, terwijl de andere helft de beeltenis van Johannes de Doper, de patroonheilige van dit dorp, droeg. Omdat Gennep en Ottersum beide deel uitmaakten van de heerlijkheid Gennep, lag het voor de hand om het vroegere heerlijkheidswapen aan te houden. Omdat de rood-gele kleuring de eeuwen door iets eigens voor Gennep was geworden, werd besloten om het wapen langs een verticale lijn te delen en de figuren van het Genneper wapen rood en geel te kleuren. Op het wapen werden bovendien de kroon van drie bladeren en twee parels geplaatst. Deze versierselen zijn zonder betekenis.

Vlag

De vormgeving van de gemeentevlag werd op 6 maart 1978 door de gemeenteraad vastgesteld. Beschrijving: de broeking geel, de vlucht rood en een schuinkruis van afwisseldende kleuren, waarvan de armen 1/5 van de hoogte van de vlag is en tussen de armen een droogscheerdersschaar van afwisselende kleuren, de punten naar de onderkant van de vlag gericht en waarbij het schuinkruis zijn middelpunt heeft op de scheiding van broeking en vlucht, zijnde op 1/3 van de lengte van de vlag, gerekend van de broeking.