Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Wijkraad Gennep-Zuid

In juli 2009 heeft de gemeente Gennep welzijnsinstelling Synthese de opdracht gegeven om samen met wijkbewoners te komen tot een wijkontwikkelingsplan voor Gennep-Zuid.

Wijkontwikkelingsplan

In het wijkontwikkelingsplan worden de wensen en ideeën van bewoners uit de wijk op het gebied van leefbaarheid kenbaar gemaakt. Het gaat om zaken die bewoners direct aangaan, zoals verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, buurt- en wijkfeesten, onderhoud en aanleg van groen en bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen en jeugd.

De informatie die is gebruikt voor het plan is op verschillende manieren verzameld. De toenmalige werkgroep Gennep-Zuid heeft een opschoonactie (in en rondom ‘het Bosje') en een panna voetbaltoernooi georganiseerd en is er een enquête uitgezet. De werkgroep is in 2011 overgegaan in de  wijkraad Gennep-Zuid. De wijkraad geeft periodiek voor de inwoners van de wijk het wijkblad ‘Het Zuidtreintje”  uit en werkt samen met bewoners, de gemeente en andere partijen aan de verbetering van de leefbaarheid van de wijk, o.a. met diverse thema’s zoals veiligheid en verkeer, zwerfafval en groenvoorzieningen, inrichting van de wijk.

Contact

E-mail: info@wijkraadgennep-zuid.nl
www.wijkraadgennep-zuid.nl